Disclaimer

Disclaimer en Algemene Voorwaarden

KvK-nummer en btw-nummer

Kattenherplaatsing.nl is een initiatief van Marieke van de Weijer. Kattenherplaatsing.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76754960. De dienstverlening van Kattenherplaatsing.nl is belast met 21% btw. Het btw-nummer van Kattenvoorlichting.nl & Kattenherplaatsing.nl is NL003133397B19.


banner-klein-karin-everraert-Kattenoppas-Nijmegen-team-kattenherplaatsing

Samenwerking met Karin Everraert

Karin Everraert is zelfstandig ondernemer en ingeschreven bij de KvK onder nummer 67627102. Karin verricht werkzaamheden als kattenoppas in Nijmegen en is gediplomeerd kattengedragstherapeut. Marieke heeft ruimte op de website van Kattenherplaatsing.nl ter beschikking gesteld aan Karin. De Facebookpagina wordt beheerd door beiden, waarbij zij ook daar hun eigen activiteiten onder de aandacht brengen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkzaamheden.

Marieke en Karin wijzen iedere aansprakelijkheid voor elkaar af. Zij werken beiden zelfstandig – naast elkaar en met elkaar – maar zijn zelf persoonlijk verantwoordelijk voor hun eigen handelingen en administratie. Karin verwijst om die reden naar haar eigen algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al haar activiteiten.


logo-beeld-kattenherplaatsing-kattenvoorlichting

Algemene voorwaarden

Op de activiteiten van Kattenherplaatsing.nl zijn wetten en regels van toepassing, evenals de disclaimer onderstaand voor de informatie en dienstverlening via onze website. Ook de algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden en overeenkomsten. Je kunt de algemene voorwaarden van Kattenherplaatsing.nl hier gratis downloaden.


logo-beeld-kattenherplaatsing-kattenvoorlichting

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op de website van Kattenherplaatsing.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Informatie op deze website

Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, maar kunnen je niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Kattenherplaatsing.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Kattenherplaatsing.nl behoudt zich het recht voor om deze website te herzien of veranderingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Inzichten over katten in de breedste zin van het woord veranderen voortdurend en er wordt ook doorlopend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Mogelijk is bepaalde informatie op onze website, op het moment dat je dit leest, niet geheel actueel. Wij besteden er wel heel erg veel tijd en aandacht aan om alle informatie op Kattenvoorlichting.nl te actualiseren. Mail me gerust als je twijfels hebt over een bepaald artikel, nieuwe wetenschappelijk onderbouwde informatie kunt toevoegen aan onze artikelen of als je vragen hebt!

Gebruik van onze teksten / copyright

We vinden het heel fijn als je onze voorlichting onder de aandacht wil brengen. Onze teksten mag je overnemen met onze toestemming. Wil je onze teksten gebruiken voor publicatie in een tijdschrift of magazine? Dat is doorgaans geen probleem!

Wat we niet toestaan: het kopiëren, downloaden of op enigerlei andere wijze openbaar maken, verspreiden of vermenigvuldigen van onze artikelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wat we wel toestaan: het gebruiken van onze teksten en artikelen volgens onderstaande voorwaarden:

  1. je hebt van ons schriftelijke toestemming gekregen
  2. het artikel mag worden gebruikt in ongewijzigde vorm (dus zonder aanpassingen)
  3. je vermeldt de bron van het artikel
  4. bronvermelding dient direct aan het begin van het artikel te staan of onderaan het artikel, en dan als volgt:
    Bron: Kattenherplaatsing.nl (of Kattenvoorlichting.nl, wat voor jouw publicatie het best past) https://kattenherplaatsing.nl
  5. onze toestemming geldt alleen voor overname van de tekst in het artikel
  6. foto’s, video’s, afbeeldingen en ander beeldmateriaal kan niet zonder toestemming in het artikel worden overgenomen. Hierop kan auteursrecht van derden rusten. Overname van beeldmateriaal is alleen mogelijk als hiervoor toestemming is verleend door de fotograaf, filmer of ontwerper van het materiaal
  7. voorafgaand aan publicatie zend je ons het in definitieve vorm
  8. na publicatie ontvangen we graag een bewijsexemplaar (mail ons een link naar de publicatie of stuur het tijdschrift of magazine per post naar ons toe)

Heb je hierover nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Gelinkte websites

Kattenherplaatsing.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag, behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.

Bemiddeling bij herplaatsing

Kattenherplaatsing.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen die voortvloeien uit een bemiddeling bij herplaatsing. Kattenherplaatsing.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbekende zaken met betrekking tot gezondheid, gedrag, lichamelijke of geestelijke afwijkingen, opvoedingsfouten of andere niet-genoemde (verborgen) en onbekende gebreken van de katten die zij bemiddelt. Kattenherplaatsing.nl raadt de nieuwe eigenaar aan, voor iedere kat die zij bemiddelt, direct na overname een huisdierenverzekering af te sluiten bij OHRA. Uiteraard zullen we alles doen wat in ons vermogen ligt om je zo goed mogelijk te helpen bij onvoorziene problemen met een kat/katten die je via onze bemiddeling hebt overgenomen. We zullen je met alle plezier advies geven bij vragen en/of problemen en dit doen we ook voor de nieuwe eigenaar van de kat(ten) die via ons zijn herplaatst. Neem gerust contact met ons op bij vragen.


Disclaimer Proefverpakking Traumeel-tabletten

Marieke van de Weijer en Kattenvoorlichting.nl zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie of voor de eventuele gevolgen, schade of consequenties, ontstaan door direct gebruik van Heel Traumeel-tabletten. Informatie en advies kan nooit een consult bij dierenarts of homeopaat voor dieren vervangen! Klik hier voor de volledige disclaimer met betrekking tot de Proefverpakking van Traumeel-tabletten.