Disclaimer en algemene voorwaarden

Disclaimer en algemene voorwaarden

LOGOPICTO1KL-jpeg-kattenherplaatsing

Geen KvK-nummer en geen btw-nummer

Kattenherplaatsing.nl is een initiatief van Marieke van de Weijer. De organisatie is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Gezien de jaarlijkse omzet wordt Kattenherplaatsing.nl door de Belastingdienst niet beschouwd als een onderneming. Het verrichten van de aangeboden activiteiten als freelancer, zonder KvK-nummer, is wettelijk toegestaan en Marieke doet zelf belastingaangifte over haar inkomsten uit overig werk. Kattenherplaatsing.nl heeft om deze reden geen btw-nummer en factureert zonder btw. Meer informatie vind je bij de actuele tarieven.


Samenwerking met Karin Everraert

Karin Everraert is zelfstandig ondernemer en ingeschreven bij de KvK onder nummer 67627102. Karin verricht werkzaamheden als kattenoppas in Nijmegen en is in de afrondende fase van haar diplomering als kattengedragstherapeut aan de Tinley Academie. Marieke heeft ruimte op de website van Kattenherplaatsing.nl ter beschikking gesteld aan Karin, onder andere voor de verkoopactiviteiten van Karin. De Facebookpagina wordt beheerd door beiden, waarbij zij ook daar hun eigen activiteiten verrichten en verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkzaamheden.

Marieke en Karin wijzen iedere aansprakelijkheid voor elkaar af. Zij werken beiden zelfstandig – naast elkaar en met elkaar – maar zijn zelf persoonlijk verantwoordelijk voor hun eigen handelingen. Karin verwijst om die reden naar haar eigen algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al haar activiteiten.


LOGOPICTO1KL-jpeg-kattenherplaatsingAlgemene voorwaarden

Op de activiteiten van Kattenherplaatsing.nl zijn wetten en regels van toepassing, evenals de disclaimer onderstaand voor de informatie en dienstverlening via onze website. Ook de algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden en overeenkomsten. Je kunt de algemene voorwaarden van Kattenherplaatsing.nl hier gratis downloaden.


LOGOPICTO1KL-jpeg-kattenherplaatsing

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op de website van Kattenherplaatsing.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, maar kunnen u niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Kattenherplaatsing.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Kattenherplaatsing.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag, behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.

Kattenherplaatsing.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen die voortvloeien uit een bemiddeling bij herplaatsing. Uiteraard zullen we alles in het werk stellen om je zo goed mogelijk te helpen. We zullen je met alle plezier advies geven bij vragen en/of problemen en dit doen we ook voor de nieuwe eigenaar van de kat(ten) die via ons zijn herplaatst. Neem gerust contact met ons op bij vragen.

Ben je tevreden over onze voorlichting? Steun ons GRATIS en shop bij Zooplus!