Disclaimer en algemene voorwaarden

Disclaimer en algemene voorwaarden

LOGOPICTO1KL-jpeg-kattenherplaatsing

KvK-nummer en btw-nummer

Kattenherplaatsing.nl is een initiatief van Marieke van de Weijer. Kattenherplaatsing.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76754960. De dienstverlening van Kattenherplaatsing.nl is vrijgesteld van btw. Het btw-nummer van Kattenvoorlichting.nl & Kattenherplaatsing.nl is NL003133397B19.


Samenwerking met Karin Everraert

Karin Everraert is zelfstandig ondernemer en ingeschreven bij de KvK onder nummer 67627102. Karin verricht werkzaamheden als kattenoppas in Nijmegen en is gediplomeerd Tinley-kattengedragstherapeut. Marieke heeft ruimte op de website van Kattenherplaatsing.nl ter beschikking gesteld aan Karin. De Facebookpagina wordt beheerd door beiden, waarbij zij ook daar hun eigen activiteiten onder de aandacht brengen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkzaamheden.

Marieke en Karin wijzen iedere aansprakelijkheid voor elkaar af. Zij werken beiden zelfstandig – naast elkaar en met elkaar – maar zijn zelf persoonlijk verantwoordelijk voor hun eigen handelingen en administratie. Karin verwijst om die reden naar haar eigen algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al haar activiteiten.


LOGOPICTO1KL-jpeg-kattenherplaatsingAlgemene voorwaarden

Op de activiteiten van Kattenherplaatsing.nl zijn wetten en regels van toepassing, evenals de disclaimer onderstaand voor de informatie en dienstverlening via onze website. Ook de algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden en overeenkomsten. Je kunt de algemene voorwaarden van Kattenherplaatsing.nl hier gratis downloaden.


LOGOPICTO1KL-jpeg-kattenherplaatsing

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op de website van Kattenherplaatsing.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Informatie op deze website

Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, maar kunnen je niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Kattenherplaatsing.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Kattenherplaatsing.nl behoudt zich het recht voor om deze website te herzien of veranderingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Inzichten over katten in de breedste zin van het woord veranderen voortdurend en er wordt ook doorlopend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Mogelijk is bepaalde informatie op onze website, op het moment dat je dit leest, niet geheel actueel. Wij besteden er wel heel erg veel tijd en aandacht aan om alle informatie op Kattenvoorlichting.nl te actualiseren. Mail me gerust als je twijfels hebt over een bepaald artikel, nieuwe wetenschappelijk onderbouwde informatie kunt toevoegen aan onze artikelen of als je vragen hebt!

Gelinkte websites

Kattenherplaatsing.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag, behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.

Bemiddeling bij herplaatsing

Kattenherplaatsing.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen die voortvloeien uit een bemiddeling bij herplaatsing. Kattenherplaatsing.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbekende zaken met betrekking tot gezondheid, gedrag, lichamelijke of geestelijke afwijkingen, opvoedingsfouten of andere niet-genoemde (verborgen) en onbekende gebreken van de katten die zij bemiddelt. Kattenherplaatsing.nl raadt de nieuwe eigenaar aan, voor iedere kat die zij bemiddelt, direct na overname een huisdierenverzekering af te sluiten bij OHRA. Uiteraard zullen we alles doen wat in ons vermogen ligt om je zo goed mogelijk te helpen bij onvoorziene problemen met een kat/katten die je via onze bemiddeling hebt overgenomen. We zullen je met alle plezier advies geven bij vragen en/of problemen en dit doen we ook voor de nieuwe eigenaar van de kat(ten) die via ons zijn herplaatst. Neem gerust contact met ons op bij vragen.

Ben je tevreden over onze voorlichting? Steun ons GRATIS en shop bij Zooplus!