Ouderdom komt met gebreken

Ouderdom komt met gebreken

logo-stichting-beertje-kattenherplaatsing2

Wij dragen Stichting Beertje en Suikerkattenpunt een warm hart toe! Emilie vertelt over ouderdom bij katten en wat deze organisaties kunnen betekenen voor oudere katten.


Door Emilie Mandersloot van Stichting Beertje, voor katten in de laatste levensfase

Wat zijn ze toch leuk, die niet meer plaatsbare (senior-)katten met rugzak, allemaal met hun eigen karakter en verleden. Elkaar al aftastend leren kennen en zo, met voor iedere lieverd eigen maatwerk, die laatste levensfase voor deze katten zo fijn mogelijk maken in een echte thuissituatie. Welzijn, het voorkómen van onnodig lijden en een waardig levenseinde staan daarbij centraal.

Thuis opvangen

We zijn met het thuis opvangen van deze katten begonnen voor het asiel waar ik vrijwilliger was. Er waren toen, en nu, nog zoveel meer niet plaatsbare katten in hun laatste levensfase die nog een plekje zochten dat het voor ons niet meer dan logisch was om een manier te zoeken meer van deze katten een Thuis te bieden. Toen we in 2016 de mogelijkheid hadden meer katten op te vangen hebben we  Stichting Beertje, voor katten in de laatste levensfase, opgericht.

Stichting Beertje.
Geeft een Thuis, Geeft Advies, Heeft jou nodig!stichting-beertje-opvang-oude-zieke-katten-kattenvoorlichting-kattenherplaatsing

In het Thuis in Maarn kunnen we ca. 10 katten opvangen en er staan altijd katten op de wachtlijst. We streven (dus) naar uitbreiding door het hele land met vergelijkbare locaties. Daarvoor hebben we jou nodig, want zonder middelen kunnen wij geen katten opvangen.

Voordat we overwegen een kat bij ons op te nemen voeren we met iedereen op de wachtlijst één of meerdere uitgebreide telefoongesprekken. Dit om te achterhalen of de kat, met wat advies, niet toch bij het eigen baasje kan blijven. Soms zoeken we mee naar andere oplossingen als opnemen in het Thuis van Stichting Beertje niet aan de orde is. We dragen op deze manier graag bij aan een fijne laatste levensfase voor alle katten die zich bij ons melden.

Suikerkattenpunt

Van de ca. 10 plekken in het Thuis in Maarn zijn er 4 gereserveerd voor senior-diabeteskatten. We kregen al snel na oprichting veel meer aanmeldingen voor katten met diabetes, oud en jong, dan we konden opnemen. Vaak kregen we dan te horen dat, als wij ze niet opnamen, de katten geëuthanaseerd zouden worden. Dit is toch helemaal nergens voor nodig?! Met een paar (kleine) aanpassingen in je dagelijkse routine is het leven met een suikerkat ook gewoon leuk! Een kat met suikerziekte heeft 2x per dag met een tussentijd van 12 uur een prikje insuline nodig en kan daarmee nog een heel mooi leven leiden.

Zo ontstond Suikerkattenpunt. We zetten katten met diabetes positief in de schijnwerpers, het zijn immers gewone katten die wat meer zorg nodig hebben, en we geven eigenaren advies over het leven met hun kat met diabetes. Zo willen we ervoor zorgen dat al die lieve suikerkatten gewoon thuis kunnen blijven wonen.

amie-stichting-beertje-kattenherplaatsing
Amie is een poes met suikerziekte, in de opvang bij Stichting Beertje

Inmiddels hebben we een oppasnetwerk opgericht met mensen die een suikerkat in hun buurt willen spuiten als de eigenaar eens een weekendje weg is. Ook zijn we altijd op zoek naar nieuwe baasjes voor suikerkatten die niet in hun eigen huisje kunnen blijven wonen. Ben jij misschien het nieuwe baasje voor die ene leuke suikerkat? Of wil je suikerkatten op een andere manier helpen? Neem dan contact op via info@suikerkattenpunt.nl

Contactgegevens

Stichting Beertje
website: www.stichtingbeertje.com
e-mailadres: info@stichtingbeertje.com

Suikerkattenpunt
website: www.suikerkattenpunt.nl
e-mailadres: info@suikerkattenpunt.nl

Ben je tevreden over onze voorlichting? Steun ons GRATIS en shop bij Zooplus!